Veiligheid & privacy

 

Zintzo, handelend onder de naam www.zintzo.nl, gevestigd aan John F. Kennedylaan 239, 5981WZ Panningen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zintzo
John F. Kennedylaan 239
5981WZ Panningen
Nederland
+31 (0)77 208 6042  

Henry Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van Zintzo onder nummer FG003485 bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij is te bereiken via klantenservice@zintzo.nl

Lid van Stichting Webshop Keurmerk

Klanttevredenheid vinden wij erg belangrijk. Om dit nog eens extra te benadrukken zijn wij lid van Stichting Webshop Keurmerk. Als lid van Stichting Webshop Keurmerk zijn wij verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

Leuk, maar welke voordelen heeft dit voor mij?

Dit heeft verschillende voordelen voor jou. Zie je op een site het logo van Stichting Webshop Keurmerk staan? Dan weet je dat je sowieso met een betrouwbare webshop te maken hebt. Daarnaast ben je verzekerd van een webshop...

 • ... welke je een veilige betaalomgeving biedt.
 • ... wiens algemene voorwaarden overeenkomen met de Consumentenbond.
 • ... waar je achteraf nog 14 dagen bedenktijd hebt.
 • ... welke jouw klachten serieus, snel en correct afhandelt.

Veiligheid

Wij vinden de bescherming van jouw persoonlijke gegevens erg belangrijk. Daarom maken wij op alle pagina's gebruik van een SSL beveiligde internetverbinding. Dan krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL worden alle gegevens versleuteld over internet verstuurd. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in jouw browser.

Privacy

Wanneer je wat bij ons bestelt, wil je niet dat iemand meekijkt. Of erger nog: iemand die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan jouw privé-gegevens privé te houden. Zoals het versleutelen van deze gevoelige informatie via SSL.

Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We geven jouw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om jouw aankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we wel eerst gegevens van je nodig.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zintzo verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@zintzo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken bij het invullen van ons product advies formulier

Alleen indien u gebruik maakt van ons product advies formulier verwerkt Dehcos de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Etniciteit
 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zintzo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Jou advies te kunnen geven over het gebruik van onze diensten en producten
 • Jou na aankoop te e-mailen om ons en onze producten te kunnen beoordelen
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Zintzo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Zintzo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Zintzo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zintzo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zintzo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zintzo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zintzo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zintzo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Zintzo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Essentiële cookies:

Cookie: zintzo.nl

Naam: PHPSESSID
Functie: Behoudt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken.
Bewaartermijn: 6 dagen

Cookie: list-manage.com

Naam: _abck
Functie: Wordt gebruikt om replay-cookie-aanvallen te detecteren en ertegen te verdedigen - De cookie is nodig voor de veiligheid en integriteit van de website. Gebruikt door mailchimp.
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: bm_sz
Functie: Gebruikt in samenhang met de BotManager van de website. De BotManager detecteert, categoriseert en compileert rapporten over potentiële bots die toegang proberen te krijgen tot de website. Gebruikt door mailchimp.
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: jotform.com

Naam: theme
Functie: Weergegeven thema voor de gebruiker voor volgend bezoek. Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: userReferer
Functie: Dit is de pagina waarvan het formulier is verzonden. Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: guest
Functie: Gastgebruikers-ID voor het identificeren van de gebruiker bij een volgend bezoek. Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: __cfduid
Functie: Cloudflare cookie welke wordt gebruikt door Jotform om vertrouwd webverkeer te identificeren.
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: PHPSESSID
Functie: PHP sessie-id voor de sessiegegevens. Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: Sessie (Deze wordt verwijderd op het moment dat de browser wordt afgesloten).

Analytische cookies:

Cookie: zintzo.nl

Naam: _ga
Functie: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Gebruikt door Google Analytics.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gid
Functie: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Gebruikt door Google Analytics.
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: google-analytics.com

Naam: collect
Functie: Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over apparaten en marketingkanalen.
Bewaartermijn: Sessie (Deze wordt verwijderd op het moment dat de browser wordt afgesloten).

Marketing cookies:

Cookie: mc.us10.list-manage.com

Naam: _mcid
Functie: Deze cookie registreert gegevens over de bezoeker. De informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Gebruikt door mailchimp.
Bewaartermijn: 1 dag

Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij het volgende gedaan:

 • Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • Wij hebben 'gegevens delen' bij Google Analytics uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zintzo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@zintzo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zintzo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zintzo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@zintzo.nl.